GÜMÜŞTEPE KOLEJİ MİSYON BİLDİRGESİ

Gümüştepe Koleji; Atatürk ilke ve devrimlerinin öncülüğünde, evrensel insani değerler ışığında; yaşadığı kültürün yanı sıra farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılı, uluslararası bilince sahip; araştıran – sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, özgür düşünen ve bilgili bireyler yetiştirir.

Gümüştepe Koleji; “sevginin” tüm iyiliklerin başrolü olduğu bilinciyle, tüm okul içi süreçlerin bilinçlendirme ve farkındalık yaratacak şekilde kurgulandığı, bireysel farklılıkların saygı gördüğü,yenilikçi, barşçıl, bilimsel düşüncenin, sürdürülebilir çevrenin, sanatın ve sporun teşvik edildiği öğrenme ortamı ve fırsatı sunar.

Kent Enstitüsü fikriyle öğrendiklerini yaşam boyu sürdürülebilir kılan, yaşanabilir bir gelecek için eyleme geçen, duyarlı, üretken, risk alan, birden çok dilde kendini ifade edebilen, yaratıcı ve inovatif düşünebilen girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefler.